shadow

 

Deze site is bedoeld om God (beter) te leren kennen.
Hij heeft zijn gedachten voor ons op papier gezet.


Brieven van God

De bijbelboeken zijn brieven van God, aan ons, mensen.

De bijbel is een heel bijzonder boek.
God laat Zich door zijn Woord kennen. Hij toont ons hoe ontzettend veel Hij van ons houdt. Die liefde is het sterkst tot uitdrukking gekomen in Jezus Christus.
In het zogenaamde 'Oude Testament' wordt over Jezus gesproken. In het 'Nieuwe Testament' wordt alles verteld over de tijd dat Jezus op deze wereld was, wonderen deed en stierf, maar we kunnen er ook in lezen, dat Hij weer levend is geworden en nu in de hemel is.
Het is het boek van de liefde.

Er staat ook geschiedenis in. Er staat een heleboel profetie in. Profetie is een Goddelijke openbaring over de nabije of verre toekomst. Veel van de profetieën in de bijbel waren korte termijn profetieën. Ze zijn allemaal uitgekomen. Maar er zijn ook lange termijn profetieën. Die gaan bijvoorbeeld over Jezus. Voor een belangrijk deel zijn die ook al vervuld. Dat kunnen wij, die zo'n 2000 later leven dan Jezus komst, sterven en opstaan op aarde, duidelijk zien.
Ten slotte zijn er profetieën die ook nu nog niet vervuld zijn. Deze slaan op het einde der tijden. Dat is de tijd dat Jezus hier weer zal zijn op de aarde. Die tijd is nabij.


Richtlijnen

De bijbel geeft ons ook richtlijnen voor ons dagelijks leven. Het is de 'handleiding' voor ons leven.
Wil je weten wat Gods doel is met jouw leven, lees dan de bijbel. God spreekt door de bijbel. Het is Zijn Woord.

Bidden

Wil je niet alleen luisteren, maar ook wat zeggen tegen God, dan kan dat. Bidden noemen we dat. Het is gewoon praten met en tegen God. Hij luistert.

Kan iedereen dat? Iedereen die gelooft dat God bestaat kan naar Hem toe, dat heeft Jezus mogelijk gemaakt.


Jezus, de Weg naar God de Vader

Jezus heeft Zichzelf "de weg naar de Vader" genoemd. Er is maar één manier om bij God te komen en dat is via Jezus: de Weg.
Wil je daar meer over weten lees dan bijvoorbeeld het Johannes evangelie. Dat is het verhaal van en over Jezus. Het is te vinden in 'het Nieuwe Testament', dat is het tweede deel van de bijbel.

Het hele Johannes evangelie is ook opgenomen in deze WebSite.


Voor: beginners in het geloof

In deze site zijn ook onderwerpen opgenomen die je kunnen helpen om Jezus (beter) te leren kennen. Ze zijn bedoeld voor hen die nog niet geloven, of net bekeerd zijn.


Voor: gelovigen die al wat langer Jezus kennen


Voor de gelovigen die Hem al enige tijd kennen zijn onderwerpen opgenomen die er op gericht zijn dat je God beter leert kennen. Deze bijbelstudies zijn zo opgezet, dat je leert goed te lezen en dat je leert nadenken over Gods gedachten.. Alles wat in de bijbel staat is door God aan ons gegeven om Zijn gedachten te leren kennen. Als God het niet belangrijk voor ons had gevonden had het er niet ingestaan. Alles past precies in elkaar. Het is net een grote puzzel. De belangrijke dingen, zoals 'wie is Jezus en wat Hij voor ons heeft gedaan' kan iedereen zonder enige bijbelkennis vinden. Naar Gods diepere gedachten moeten we graven. Het is eigenlijk 'schatgraven'.
Telkens als we met de dingen van God bezig zijn worden we er rijker van.

Ik hoop dat iedereen die deze site bezoekt er door gezegend wordt.
Als je vragen hebt stuur dan beslist even een e-mail.

Laurens Hoddenbagh


© BijbelOpen.org - Laurens Hoddenbagh