photo Bible
shadow

 

GRATIS eBooks

BASIS Bijbelstudies

Klik op de INFO knop voor meer informatie.

Apple heeft een ingebouwde eBook lezer (iBooks). Voor Windows klik hier. Voor Android klik hier.

 

 

Dieper gaande bijbelstudies

 

 • Boek omslag "Zoekt eerst het Koninkrijk van God"
  DOWNLOAD INFO
 • Boek omslag "Wat wil God ons leren door de Feesten"
  DOWNLOAD INFO
 • Boek omslag "Hoe dichtbij is de toekomst?"
  DOWNLOAD INFO
 • Boek omslag "Gaan gelovigen door de grote verdrukking?"
  DOWNLOAD INFO
 • Boek omslag "Wat is Gods plan met Israel?"
  DOWNLOAD INFO
 • Boek omslag "Wie is de Bruid van Christus?"
  DOWNLOAD INFO
 • Boek omslag "Wat is het nu: de sabbat of de zondag?"
  DOWNLOAD INFO
 • Boek omslag "Paralellen tussen Daniel en Openbaring"
  DOWNLOAD INFO
 • Boek omslag "De komende 1000 jaar;
  DOWNLOAD INFO
 • Boek omslag "Het probleem met de drie-deling in Openbaring"
  DOWNLOAD INFO
 • Boek omslag "Wie zijn de zonen Gods in Genesis 6?"
  DOWNLOAD INFO
 • Boek omslag "Hoe dichtbij is de toekomst?"
  DOWNLOAD INFO
 • Boek omslag "Zoekt eerst het Koninkrijk van God"
  DOWNLOAD INFO
 •  

   

  Jezus in het Johannes evangelie

  De Bijbel bestaat uit een heleboel boeken.
  Het eerste gedeelte wordt het Oude Testament genoemd, het tweede gedeelte: het Nieuwe Testament. Het Johannes evangelie is het vierde boek van het Nieuwe Testament. In het Oude Testament vinden we het verhaal van de schepping en de zondeval, maar vooral vinden we er het verhaal van Gods volk Israël. Het nieuwe testament begint met wat we noemen: de vier evangeliën, waarvan Johannes het vierde geschreven heeft. Evangelie betekent 'blijde boodschap'. Deze evangeliën vertellen ons wie Jezus is en hoe Hij hier op aarde leefde, stierf, maar ook uit de dood opstond. Alle evangelien hebben een eigen karakter. Johannes laat heel duidelijk de liefde van God voor de mensen zien. Verder staan in het Nieuwe Testament verhalen over de apostelen (volgelingen van Jezus) en brieven die aan christenen zijn gestuurd. Die christenen kwamen samen in groepen, die gemeenten werden genoemd. Tot slot is er het boek Openbaring. Jezus openbaart daar o.a. de toekomst in. Dit is geen gemakkelijk boek, omdat het -zoals wel wordt gezegd- in een soort code is neergeschreven. Veel is echter, vooral na wat bijbelstudie, goed te begrijpen.

  Ga naar Wep-pagina: Deel 1: Johannes 1-5
  Ga naar Wep-pagina: Deel 2: Johannes 6-9
  Ga naar Wep-pagina: Deel 3: Johannes 10-14
  Ga naar Wep-pagina: Deel 4: Johannes 15-21

  Wat moet ik doen om tot God te komen?

  In een van de bijbelboeken, schrijft Paulus: ' Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande; in naam van Christus vragen wij u: laat u met God verzoenen.'

  Als je gelooft, dat God bestaat, en dat Jezus het mogelijk heeft gemaakt je met God te verzoenen, sluit ik me van harte aan bij die woorden van Paulus.
  Vraag Jezus in je leven te komen. Vraag vergeving aan God voor alles wat niet in overeenstemming met zijn wil was. En het bloed van Jezus, dat Hij -ook voor jou- aan het kruis van Golgotha vergoten heeft, zal je reinigen van alles wat verkeerd was.
  Dan ben je verzoend met God.

  Dit, en nog meer, staat in de pagina: Wat moet ik doen om tot God te komen?  Ga naar Wep-pagina: Wat moet ik doen om tot God te komen?

  Download PDF: Hoe word je een gelovige.pdf (PDF versie voor print)

  Download GRATIS eBook: Wat moet ik doen om tot God te komen? (voor eBook lezers)
  Wie is Jezus en waarom kwam Hij hier op aarde?

  Het antwoord is natuurlijk te vinden in de bijbel. Het lezen van de bijbel is het beste wat je kan doen om een antwoord te krijgen op welke vraag dan ook die je over God en Jezus hebt.
  Om je te helpen om al snel een antwoord te krijgen op de vraag wie Jezus is en vooral waarom Hij Jezus werd, heb ik deze korte bijbelstudie geschreven.  Ga naar Wep-pagina: Wie is Jezus en waarom kwam Hij hier op aarde? (kleine studie)

  Download PDF: Wie is Jezus en waarom kwam Hij hier op aarde?.pdf (PDF versie voor print)

  Download GRATIS eBook: Wie is Jezus en waarom kwam Hij hier op aarde? (voor eBook lezers)
  De fundamenten van het geloof (volgens Hebreeën 6)


  In zijn brief aan de Hebreeën heeft de apostel Paulus het over het fundament van het christelijk geloof.
  Het fundament hoort er te zijn, maar een fundament wordt gelegd om daarop verder te bouwen. Als je begint aan bijbelstudies, die bedoeld zijn voor geestelijk meer volwassen christenen, moet er een goed fundament zijn.
  Als een huis gebouwd wordt, worden de muren op het fundament gebouwd, niet er naast en al helemaal niet zonder fundament, anders stort het huis bij de minste windstoot, tegenstand, snel in. Het heeft dus geen zin om aan bijbelstudies te beginnen, die misschien wel aantrekkelijk lijken, als niet eerst het fundament goed is gelegd.

  Neem dus eerst de tijd om de fundamenten van het christelijke geloof te bestuderen voordat je verder gaat.


  Ga naar Wep-pagina: Bekering van dode werken en van geloof in God
  Ga naar Wep-pagina: Een leer van dopen en van oplegging der handen
  Ga naar Wep-pagina: Van opstanding der doden en van een eeuwig oordeel.

  Download PDF: Fundamenten van het geloof.pdf (PDF versie voor print)

  Download GRATIS eBook: De fundamenten van het geloof (voor eBook lezers)
  Hoe Jezus satan overwon

  We weten allemaal, als gelovigen, dat Jezus satan op het kruis overwon. Maar waarom was dat zo? Daar gaat deze kleine studie over.  Ga naar Wep-pagina: Hoe Jezus satan overwon.(kleine studie)

  Download PDF: Hoe Jezus satan overwon. (PDF versie voor print)

  Download GRATIS eBook: Hoe Jezus satan overwon (voor eBook lezers)
  Wat is het Woord van God?

  Hoe komen wij aan onze ideeën over God?
  Er is maar één bron om onze kennis over God op te baseren, dat is de Bijbel. Ook wel het Woord van God genoemd.
  Maar het Woord van God is meer dan een bron van kennis. Het geeft ons ook richtlijnen voor het leven. Gods Woord geeft kracht en reinigt .
  Bovenal is Het Woord ook een Persoon.
  Met deze kleine studie kan je veel voordeel opdoen als christen.  Ga naar Wep-pagina: Wat is het Woord van God? (kleine studie)

  Download PDF: Wat is het Woord van God? (PDF versie voor print)

  Download GRATIS eBook: What is the Word of God? (voor eBook lezers)
  Waarom valt de duivel aan?

  Dat is een vraag waar veel mensen mee zitten. In deze bijbelstudie gaan we daar op in. Het is niet een studie die ontzettend diep gaat. Toch geeft hij voldoende stof tot nadenken en maakt het mogelijk veel aanvallen van de duivel te herkennen.  Ga naar Wep-pagina: Waarom valt de duivel aan?(kleine studie)

  Download PDF: Waarom valt de duivel aan?.pdf (PDF versie voor print)

  Download GRATIS eBook: Waarom valt de duivel aan? (voor eBook lezers)
  De geestelijke Wapenrusting

  Dat er strijd is in de hemelse gewesten kunnen leren uit het verhaal van Daniël. Legermachten van God voeren strijd tegen legermachten van satan.
  Maar dat wij ook betrokken kunnen raken in geestelijke strijd is minder algemeen bekend.
  Paulus legt ons in Efeze 6 uit dat wij niet moeten vechten tegen vlees en bloed, maar tegen de hemelse machten die onder leiding van de duivel staan. Hij legt ons uit dat we daarbij een wapenrusting moeten aandoen. Een wapenrusting die ons door God is gegeven.
  In deze korte studie gaan we op deze wapenrusting in.  Ga naar Wep-pagina: De geestelijke Wapenrusting. (kleine studie)

  Download PDF: Wapenrusting.pdf (PDF versie voor print)

  Download GRATIS eBook: The spritual armour of God (voor eBook lezers)
  Het geven van Tienden, is dat ook voor de christenen?

  Voor veel mensen is het moeilijk om te bepalen hoeveel ze nu aan de kerk (of gemeente) moeten geven.
  Met name in het Oude Testament wordt gesproken over Tienden. Is het nu zo dat die regel van God 'oud' is? Of geldt dit ook voor de Nieuw Testamentische gelovigen?
  In deze studie gaan we daar wat dieper op in.  Ga naar Wep-pagina: Het geven van Tienden, is dat ook voor de christenen?(kleine studie)

  Download PDF: Tienden.pdf (PDF versie voor print)

  Download GRATIS eBook: Het geven van Tienden, is dat ook voor de christenen? (voor eBook lezers)
  Het hele verhaal van de bijbel in het kort

  Waarom moest de grote Koning van het universum mens worden? Deze vraag en vele anderen worden beantwoord in de bijbel. Dat is een dik boek waarin heel veel verteld wordt. Daardoor wordt de rode draad die er door heen loopt meestal pas goed gezien nadat de bijbel een paar keer is bestudeerd.
  Om het plaatje wat makkelijker te ontdekken is deze pagina op de site gezet. Het hele verhaal van de bijbel, maar dan in het kort.  Ga naar Wep-pagina: Het hele verhaal van de bijbel in het kort.

  Download PDF: Het hele verhaal in het kort.pdf (PDF versie voor print)

  Download GRATIS eBook: The whole story of the bible in short (voor eBook lezers)
  Staan Christenen onder de WET?

  De wet werd door God gegeven aan de Israelieten. Maar heeft de wet dan niets te maken met Christenen? Waarom zegt Jezus dan dat Hij niet is gekomen om de wet te ontbinden? In deze studie probeer ik de balans te vinden wat nu wel en wat niet van toepassing is voor Christenen.  Ga naar Wep-pagina: Staan Christenen onder de WET?

  Download PDF: Staan Christenen onder de WET?.pdf (PDF versie voor print)

  Download GRATIS eBook: Staan Christenen onder de WET? (voor eBook lezers)
  Zoekt eerst het Koninkrijk van God...

  Er zijn veel dingen waar je je druk om kan maken. Je dagelijks onderhoud, eten, kleding...
  Maar Jezus zegt: Maak je toch geen zorgen om die dingen. God, de Vader, weet dat je dat nodig hebt. Maar zoekt eerst zijn Koninkrijk en zijn gerechtigheid. Dan zal Hij je bovendien alles wat je nodig hebt geven. Hij zal voor je zorgen.

  Om je op weg te helpen enig inzicht te krijgen over hoe dat nou zit met dat Koninkrijk van God is deze bijbelstudie geschreven.

  Het is waarschijnlijk anders dan je gedacht had.  Ga naar Wep-pagina: Zoekt eerst het Koninkrijk van God... (deel 1)
  Ga naar Wep-pagina: Zoekt eerst het Koninkrijk van God... (deel 2)
  Ga naar Wep-pagina: Zoekt eerst het Koninkrijk van God... (deel 3)
  Ga naar Wep-pagina: Zoekt eerst het Koninkrijk van God... (deel 4)
  Ga naar Wep-pagina: Zoekt eerst het Koninkrijk van God... (deel 5)

  Download PDF: Het Koninkrijk van God.pdf (PDF versie voor print)

  Download GRATIS eBook: Seek first the Kingdom of God (voor eBook lezers)
  Wat wil God ons leren door de feesten?

  Het lijkt zo oud, het Oude Testament. Het is natuurlijk ook oud. Duizenden jaren oud, maar toch is het heel actueel, juist voor ons, moderne christenen.
  Als je je verdiept in de 'Feesten des Heren', zoals ze worden genoemd, zal je zien dat het daarin niet alleen gaat om een instelling die God duizenden jaren geleden heeft gegeven aan het volk van Israël. Ze zijn in hun betekenis ook voor deze tijd hoogst actueel.
  Naast de letterlijke betekenis, die nog steeds van kracht is, is er ook een geestelijke betekenis. Ook die is nog steeds van kracht.  Ga naar Wep-pagina: De Feesttijden des Heren (deel 1)
  Ga naar Wep-pagina: De Feesttijden des Heren (deel 2)
  Ga naar Wep-pagina: De Feesttijden des Heren (deel 3)

  Download PDF: De Feesttijden des Heren.pdf (PDF versie voor print)

  Download GRATIS eBook: Wat wil God ons leren door de feesten? (voor eBook lezers)
  Hoe dichtbij is de toekomst?

  Wat zouden we graag weten wat de toemomst brengt. In vrijwel elk tijdschrift kunnen we een horoscoop vinden, maar God vindt dat geen goede weg voor ons. Hij heeft het zelfs verboden om je daar mee in te laten. Gelukkig geeft de bijbel wel aanwijzingen over de toekomst. Het Koninkrijk van God heeft daar alles mee te maken. Maar ook over de tijd voordat het Koninkrijk van God openbaar wordt staat een en ander in de bijbel.

  Jezus heeft een aantal dingen gezegd over die tijd. Het gedeelte waar dit in staat wordt ook wel 'Rede der laatste dingen' genoemd. Daar gaat deze bijbelstudie over.  Ga naar Wep-pagina: De laatste dingen (deel 1)
  Ga naar Wep-pagina: De laatste dingen (deel 2)
  Ga naar Wep-pagina: De laatste dingen (deel 3)

  Download PDF: De laatste dingen.pdf (PDF versie voor print)

  Download GRATIS eBook: Hoe dichtbij is de toekomst? (voor eBook lezers)
  Gaat de gemeente niet door de grote verdrukking?

  Dit is een onderwerp waar regelmatig vragen over gesteld worden. Op zich is dit niet een onderwerp waardoor je, als dit bestudeert, een betere realatie met God kunt krijgen. Toch is het belangrijk dat we een idee hebben of de gemeente door de grote verdrukking gaat of niet. Als je denkt dat iets je niet zal overkomen ben je er niet op voorbereid als het wel gebeurd. Dat is geen goede houding voor een christen. We moeten waakzaam zijn.
  Degenen die beweren dat de gemeente niet door de grote verdrukking gaat noemen daar een aantal punten voor waarvan we er vier belangrijke van onderzoeken.  Ga naar Wep-pagina: Gaat de gemeente niet door de grote verdrukking?(herziene versie 2012)

  Download PDF: Gaat de gemeente niet door de grote verdrukking?.pdf (PDF versie voor print)

  Download GRATIS eBook: Gaat de gemeente niet door de grote verdrukking? (voor eBook lezers)
  Wat is Gods plan met Israel?

  Israël is een volk dat veel in de belangstelling staat. Veelal zijn het negatieve berichten die we horen of lezen. Het is werkelijk ongelooflijk hoeveel zo'n heel klein landje steeds maar weer in het nieuws komt.
  Doordat we zoveel over hen horen, goede en minder positieve berichten, en doordat we daar allemaal onze mening over hebben, zou je bijna vergeten dat het niet alleen om mensen gaat, maar om het volk van God.
  De Joden, die nu in Israël wonen, zijn slechts een klein deel van Gods volk. Het volk, zoals we dat uit de bijbel kennen is vele malen groter dan het volk zoals dat nu in Israël leeft. En God heeft met dat hele volk zijn plannen. Al die plannen staan in de bijbel. Plannen die langzaam aan steeds verder worden uitgewerkt.
  Het is goed om met Gods plannen op de hoogte te zijn. In deze bijbelstudie bekijken we hoe zijn plannen zijn met betrekking tot Israël. Maar we gaan het ook hebben over hoe de gemeente, de kerk, zich verhoudt tot Israël.  Ga naar Wep-pagina: Israël, het volk van de bijbel (deel 1)
  Ga naar Wep-pagina: Israël, het volk van de bijbel (deel 2)
  Ga naar Wep-pagina: Israël, het volk van de bijbel (deel 3)

  Download PDF: Israël, het volk van de bijbel.pdf (PDF versie voor print)

  Download GRATIS eBook: Wat is Gods plan met Israel? (voor eBook lezers)
  Wie is de bruid van Christus?

  Dat lijkt niet zo'n moeilijke vraag. Vrijwel iedere christen zal zeggen, dat is de gemeente.
  Maar waarop is dat antwoord gebaseerd? En is het wel juist?

  In deze bijbelstudie gaan we dat eens uitzoeken en ik denk dat het resultaat verrassend is.  Ga naar Wep-pagina: De bruid van Christus (deel 1)
  Ga naar Wep-pagina: De bruid van Christus (deel 2)
  Ga naar Wep-pagina: De bruid van Christus (deel 3)

  Download PDF: De bruid van Christus.pdf (PDF versie voor print)

  Download GRATIS eBook: Wie is de bruid van Christus? (voor eBook lezers)
  Wat is het nu, de Sabbat of de Zondag?

  Als je serieus met de bijbel bezig bent, en zoekt naar Gods wil, dan kan het haast niet anders dan dat je jezelf afvraagt: Wil God dat ik zo christen ben als dat ik nu ben?
  Je komt zoveel tegen in de bijbel wat je anders doet of denkt dan dat het er staat.

  In de loop der eeuwen zijn er grote geleerden geweest die hebben vastgesteld dat de dingen zo gezien moeten worden zoals zij ze gezien hebben.
  Toch is het nog niet zo lang geleden, dat bijvoorbeeld een Maarten Luther zich durfde te verzetten tegen die gevestigde orde. Met andere woorden: niet alles staat altijd zo vast als vaak gedacht wordt en je hebt je eigen verantwoordelijkheid om uit te zoeken hoe de zaak nu volgens de bijbel in elkaar zit.
  Je doet dat natuurlijk met de kennis die je hebt en het licht wat God je wil geven.

  Zo ben ik ook tegen het vraagstuk opgelopen waar deze studie over gaat. Bestudeer dit onderwerp ook eens en vraag aan God wat Hij van je verwacht. En doe dan dat waarvan je veronderstelt dat je God daar een plezier mee doet, net zoals een vader blij is over de reacties van zijn kind op de onderwezen levenslessen.  Ga naar Wep-pagina: De sabbat of de zondag (deel 1)
  Ga naar Wep-pagina: De sabbat of de zondag (deel 2)
  Ga naar Wep-pagina: De sabbat of de zondag (deel 3)
  In deel 3 worden 8 redenen onderzocht waarom christenen de zondag houden.

  Download PDF: De sabbat of de zondag. pdf (PDF versie voor print)

  Download GRATIS eBook: Wat is het nu, de Sabbat of de Zondag? (voor eBook lezers)
  Parallellen in Daniël en Openbaring

  Deze bijbel studie heb ik geheel herschreven. Nieuwe inzichten en aangepast aan deze tijd en met voor velen een verrassende conclusie.

  Voor de één is een bepaalde bijbelstudie eenvoudig en voor de ander bijna niet te volgen. Het heeft veel met je algemene kennis van de bijbel te maken of je iets makkelijk vindt of niet, maar ook: hoelang ben je er al mee bezig.
  Als we wat meer over verhoudingen tussen het Oude en Nieuwe Testament willen weten, dan zijn dat over het algemeen de wat pittiger bijbelstudies.
  Als we er bovendien het boek Openbaring bij nemen is het al helemaal niet eenvoudig.
  Omdat ik dat weet, heb ik geprobeerd dit onderwerp zo te behandelen, dat het voor de gemiddelde gelovige goed te volgen is. En als het je soms toch even tegenzit, ga dan gewoon weer een stukje terug en lees het nog eens rustig door. Meestal zal het dan wel duidelijker zijn.
  In Daniël staan verschillende droomgezichten die erg interessant zijn. God geeft in die droomgezichten een beeld van de toekomst. Sommige onderdelen van die droomgezichten gaan over de korte termijn, dus over de tijd waarin Daniël leefde, andere gaan over de middellange termijn, dat was dus na de tijd van Daniël, maar weer vóór de tijd waarin wij leven. En weer andere gaan over de lange termijn, te tijd van het einde, de laatste dagen.
  Het interessante is, dat er een grote gelijkenis is met het boek Openbaring. En daar gaat deze bijbelstudie over.

  Om deze studie wat overzichtelijker te maken heb ik de teksten naast elkaar gezet op 'tekstenbladen'.  Ga naar Wep-pagina: Daniël-Openbaring (deel 1)
  Ga naar Wep-pagina: Daniël-Openbaring (deel 2)
  Ga naar Wep-pagina: Daniël-Openbaring (deel 3)
  Ga naar Wep-pagina: Daniël-Openbaring (deel 4)

  Download PDF: Daniel_Openbaring.pdf (PDF versie voor print)

  Download PDF: Tekstenbladen.pdf (PDF versie voor print. Erg handig om er naast te houden)

  Download GRATIS eBook: Parallellen in Daniël en Openbaring (voor eBook lezers)
  Uitverkiezing

  Dit is een moeilijk onderwerp voor velen. Voor mijzelf was het niet zo moeilijk te geloven dat ik bij de uitverkorenen hoorde. Ik wist zeker een zoon van God te zijn, maar niet iedere gelovige is daar zo zeker van.
  Voor hen ben ik begonnen na te denken over dit onderwerp. Terwijl ik daar mee bezig was intrigeerde het mij dat, hoewel dit onderwerp zo vaak in de bijbel voorkomt, ik eigenlijk niet goed wist wat het betekende.
  Al jaren geleden ben ik aan dit onderwerp begonnen en kwam er niet uit. Telkens legde ik het weer weg en ook telkens nam ik het weer op. Alle aantekeningen en teksten die ik had opgeschreven bleven ongestructureerd.
  Uiteindelijk is dan toch het licht van de Heilige Geest doorgebroken en zag ik hoe de bijbel zichzelf verklaart, ook in dit onderwerp.
  Ik hoop dat deze studie, ook voor jou, van nut is.  Ga naar Wep-pagina: Uitverkiezing (kleine studie)

  Download PDF: Uitverkiezing.pdf (PDF versie voor print)

  Download GRATIS eBook: Uitverkiezing (voor eBook lezers)
  Het probleem met de drie-deling in Openbaring

  Het ligt er natuurlijk maar aan hoe je zo iets bekijkt. Voor de een is dit een probleem en voor de ander niet.
  Ik heb er wel moeite mee om te geloven dat het grootste deel van Openbaring niet voor de gelovigen van toepassing is. Naast dit, min of meer gevoelsmatig probleem, denk ik dat er toch duidelijke aanwijzingen zijn dat er na hoofdstuk 4 van Openbaring toch ook nog gesproken wordt over dingen die gelovigen zullen meemaken terwijl zij nog op aarde zijn. Met andere woorden is de bedoelde drie-deling wel juist?  Ga naar Wep-pagina: Het probleem met de drie-deling in Openbaring. (kleine studie)

  Download PDF: Het probleem met de drie-deling in Openbaring.pdf (PDF versie voor print)

  Download GRATIS eBook: Het probleem met de drie-deling in Openbaring (voor eBook lezers)
  Wie zijn de zonen Gods in Genesis 6?

  Dit is een intrigerend stukje in de bijbel. Er hangen geen grote dingen vanaf, maar toch wordt de vraag regelmatig gesteld. Daarom een kleine studie die duidelijk maakt wie die zonen Gods nu toch zijn.  Ga naar Wep-pagina: Wie zijn de zonen Gods in Genesis 6? (kleine studie)

  Download PDF: Wie zijn de zonen Gods in Genesis 6?.pdf (PDF versie voor print)

  Download GRATIS eBook: Wie zijn de zonen Gods in Genesis 6? (voor eBook lezers)
  De Komende Duizend Jaar

  Als je op reis gaat naar een onbekende bestemming koop je reisgidsen en zoek je op het internet om zoveel mogelijk te weten te komen. Je verdiept je er in. Je verheugd je er op. Wij, christenen, maar ook ongelovigen, zijn ook op reis. De eerstvolgende bestemming is het duizendjarig rijk. Er heerst veel onbegrip over dit onderwerp, reden te meer om ons er eens in te verdiepen.  Ga naar Wep-pagina: De Komende Duizend Jaar (NIEUW)

  Download PDF: De Komende Duizend Jaar.pdf NIEW (PDF versie voor print)

  Download GRATIS eBook: De Komende Duizend Jaar (voor eBook lezers)
  © BibleOpen.org - Laurens Hoddenbagh