shadow

 

Onderwerpen

De studies kan je ook in het PDF-formaat binnenhalen, deze zijn bijzonder geschikt om te printen. Je hebt dan wel de gratis Acrobat viewer nodig. Als je die niet hebt kun je die hier downloaden.

PDF-bestanden bevatten geen virussen.


NIEUW nu GRATIS eBooks

Alle studies zijn nu ook beschikbaar als eBook


Ik zou het fijn vinden om op deze studies reacties te krijgen

Basis bijbelstudies

Klik op een onderwerp voor meer informatie.


Dieper gaande bijbelstudies

 

Zeer interessante artikelen (van anderen)Het evangelie naar Johannes

De Bijbel bestaat uit een heleboel boeken.
Het eerste gedeelte wordt het Oude Testament genoemd, het tweede gedeelte: het Nieuwe Testament. Het Johannes evangelie is het vierde boek van het Nieuwe Testament. In het Oude Testament vinden we het verhaal van de schepping en de zondeval, maar vooral vinden we er het verhaal van Gods volk Israël. Het nieuwe testament begint met wat we noemen: de vier evangeliën, waarvan Johannes het vierde geschreven heeft. Evangelie betekent 'blijde boodschap'. Deze evangeliën vertellen ons wie Jezus is en hoe Hij hier op aarde leefde, stierf, maar ook uit de dood opstond. Alle evangelien hebben een eigen karakter. Johannes laat heel duidelijk de liefde van God voor de mensen zien. Verder staan in het Nieuwe Testament verhalen over de apostelen (volgelingen van Jezus) en brieven die aan christenen zijn gestuurd. Die christenen kwamen samen in groepen, die gemeenten werden genoemd. Tot slot is er het boek Openbaring. Jezus openbaart daar o.a. de toekomst in. Dit is geen gemakkelijk boek, omdat het -zoals wel wordt gezegd- in een soort code is neergeschreven. Veel is echter, vooral na wat bijbelstudie, goed te begrijpen.Jezus in het Johannes evangelie.
Johannes evangelie (met een enkele kanttekening.)
Ga naar Webpagina: Deel 1: Johannes 1-5
Ga naar Webpagina: Deel 2: Johannes 6-9
Ga naar Webpagina: Deel 3: Johannes 10-14
Ga naar Webpagina: Deel 4: Johannes 15-21

Wat moet ik doen om tot God te komen?

In een van de bijbelboeken, schrijft Paulus: ' Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande; in naam van Christus vragen wij u: laat u met God verzoenen.'

Als je gelooft, dat God bestaat, en dat Jezus het mogelijk heeft gemaakt je met God te verzoenen, sluit ik me van harte aan bij die woorden van Paulus.
Vraag Jezus in je leven te komen. Vraag vergeving aan God voor alles wat niet in overeenstemming met zijn wil was. En het bloed van Jezus, dat Hij -ook voor jou- aan het kruis van Golgotha vergoten heeft, zal je reinigen van alles wat verkeerd was.
Dan ben je verzoend met God.

Dit, en nog meer, staat in de pagina: Wat moet ik doen om tot God te komen?Ga naar Webpagina: Wat moet ik doen om tot God te komen?

Download PDF: Hoe word je een gelovige.pdf (PDF versie voor print)

Download GRATIS eBook: Wat moet ik doen om tot God te komen? (voor eBook lezers)
Wie is Jezus en waarom kwam Hij hier op aarde?

Het antwoord is natuurlijk te vinden in de bijbel. Het lezen van de bijbel is het beste wat je kan doen om een antwoord te krijgen op welke vraag dan ook die je over God en Jezus hebt.
Om je te helpen om al snel een antwoord te krijgen op de vraag wie Jezus is en vooral waarom Hij Jezus werd, heb ik deze korte bijbelstudie geschreven.Ga naar Webpagina: Wie is Jezus en waarom kwam Hij hier op aarde? (kleine studie)

Download PDF: Wie is Jezus en waarom kwam Hij hier op aarde?.pdf (PDF versie voor print)

Download GRATIS eBook: Wie is Jezus en waarom kwam Hij hier op aarde? (voor eBook lezers)
De fundamenten van het geloof (volgens Hebreeën 6)


In zijn brief aan de Hebreeën heeft de apostel Paulus het over het fundament van het christelijk geloof.
Het fundament hoort er te zijn, maar een fundament wordt gelegd om daarop verder te bouwen. Als je begint aan bijbelstudies, die bedoeld zijn voor geestelijk meer volwassen christenen, moet er een goed fundament zijn.
Als een huis gebouwd wordt, worden de muren op het fundament gebouwd, niet er naast en al helemaal niet zonder fundament, anders stort het huis bij de minste windstoot, tegenstand, snel in. Het heeft dus geen zin om aan bijbelstudies te beginnen, die misschien wel aantrekkelijk lijken, als niet eerst het fundament goed is gelegd.

Neem dus eerst de tijd om de fundamenten van het christelijke geloof te bestuderen voordat je verder gaat.


Ga naar Webpagina: Bekering van dode werken en van geloof in God
Ga naar Webpagina: Een leer van dopen en van oplegging der handen
Ga naar Webpagina: Van opstanding der doden en van een eeuwig oordeel.

Download PDF: Fundamenten van het geloof.pdf (PDF versie voor print)

Download GRATIS eBook: De fundamenten van het geloof (voor eBook lezers)
Hoe Jezus satan overwon

We weten allemaal, als gelovigen, dat Jezus satan op het kruis overwon. Maar waarom was dat zo? Daar gaat deze kleine studie over.Ga naar Webpagina: Hoe Jezus satan overwon.(kleine studie)

Download PDF: Hoe Jezus satan overwon. (PDF versie voor print)

Download GRATIS eBook: Hoe Jezus satan overwon (voor eBook lezers)
Wat is het Woord van God?

Hoe komen wij aan onze ideeën over God?
Er is maar één bron om onze kennis over God op te baseren, dat is de Bijbel. Ook wel het Woord van God genoemd.
Maar het Woord van God is meer dan een bron van kennis. Het geeft ons ook richtlijnen voor het leven. Gods Woord geeft kracht en reinigt .
Bovenal is Het Woord ook een Persoon.
Met deze kleine studie kan je veel voordeel opdoen als christen.Ga naar Webpagina: Wat is het Woord van God? (kleine studie)

Download PDF: Wat is het Woord van God? (PDF versie voor print)

Download GRATIS eBook: Wat is het Woord van God? (voor eBook lezers)
Waarom valt de duivel aan?

Dat is een vraag waar veel mensen mee zitten. In deze bijbelstudie gaan we daar op in. Het is niet een studie die ontzettend diep gaat. Toch geeft hij voldoende stof tot nadenken en maakt het mogelijk veel aanvallen van de duivel te herkennen.Ga naar Webpagina: Waarom valt de duivel aan?(kleine studie)

Download PDF: Waarom valt de duivel aan?.pdf (PDF versie voor print)

Download GRATIS eBook: Waarom valt de duivel aan? (voor eBook lezers)
De geestelijke Wapenrusting

Dat er strijd is in de hemelse gewesten kunnen leren uit het verhaal van Daniël. Legermachten van God voeren strijd tegen legermachten van satan.
Maar dat wij ook betrokken kunnen raken in geestelijke strijd is minder algemeen bekend.
Paulus legt ons in Efeze 6 uit dat wij niet moeten vechten tegen vlees en bloed, maar tegen de hemelse machten die onder leiding van de duivel staan. Hij legt ons uit dat we daarbij een wapenrusting moeten aandoen. Een wapenrusting die ons door God is gegeven.
In deze korte studie gaan we op deze wapenrusting in.Ga naar Webpagina: De geestelijke Wapenrusting. (kleine studie)

Download PDF: Wapenrusting.pdf (PDF versie voor print)

Download GRATIS eBook: De geestelijke Wapenrusting (voor eBook lezers)
Het hele verhaal van de bijbel in het kort

Waarom moest de grote Koning van het universum mens worden? Deze vraag en vele anderen worden beantwoord in de bijbel. Dat is een dik boek waarin heel veel verteld wordt. Daardoor wordt de rode draad die er door heen loopt meestal pas goed gezien nadat de bijbel een paar keer is bestudeerd.
Om het plaatje wat makkelijker te ontdekken is deze pagina op de site gezet. Het hele verhaal van de bijbel, maar dan in het kort.Ga naar Webpagina: Het hele verhaal van de bijbel in het kort.

Download PDF: Het hele verhaal in het kort.pdf (PDF versie voor print)

Download GRATIS eBook: Het hele verhaal in het kort (voor eBook lezers)
Zoekt eerst het Koninkrijk van God...

Er zijn veel dingen waar je je druk om kan maken. Je dagelijks onderhoud, eten, kleding...
Maar Jezus zegt: Maak je toch geen zorgen om die dingen. God, de Vader, weet dat je dat nodig hebt. Maar zoekt eerst zijn Koninkrijk en zijn gerechtigheid. Dan zal Hij je bovendien alles wat je nodig hebt geven. Hij zal voor je zorgen.

Om je op weg te helpen enig inzicht te krijgen over hoe dat nou zit met dat Koninkrijk van God is deze bijbelstudie geschreven.

Het is waarschijnlijk anders dan je gedacht had.Ga naar Webpagina: Zoekt eerst het Koninkrijk van God... (deel 1)
Ga naar Webpagina: Zoekt eerst het Koninkrijk van God... (deel 2)
Ga naar Webpagina: Zoekt eerst het Koninkrijk van God... (deel 3)
Ga naar Webpagina: Zoekt eerst het Koninkrijk van God... (deel 4)
Ga naar Webpagina: Zoekt eerst het Koninkrijk van God... (deel 5)

Download PDF: Het Koninkrijk van God.pdf (PDF versie voor print)

Download GRATIS eBook: Zoekt eerst het Koninkrijk van God (voor eBook lezers)
Wat wil God ons leren door de feesten?

Het lijkt zo oud, het Oude Testament. Het is natuurlijk ook oud. Duizenden jaren oud, maar toch is het heel actueel, juist voor ons, moderne christenen.
Als je je verdiept in de 'Feesten des Heren', zoals ze worden genoemd, zal je zien dat het daarin niet alleen gaat om een instelling die God duizenden jaren geleden heeft gegeven aan het volk van Israël. Ze zijn in hun betekenis ook voor deze tijd hoogst actueel.
Naast de letterlijke betekenis, die nog steeds van kracht is, is er ook een geestelijke betekenis. Ook die is nog steeds van kracht.Ga naar Webpagina: De Feesttijden des Heren (deel 1)
Ga naar Webpagina: De Feesttijden des Heren (deel 2)
Ga naar Webpagina: De Feesttijden des Heren (deel 3)

Download PDF: De Feesttijden des Heren.pdf (PDF versie voor print)

Download het gedetailleerde schema over Pesach, de lijdensweek hier.

Download het interessant overzicht van alle Feesten van Pesach tot Loofhuttenfeest hier
Hoe dichtbij is de toekomst?

Wat zouden we graag weten wat de toekomst brengt. In vrijwel elk tijdschrift kunnen we een horoscoop vinden, maar God vindt dat geen goede weg voor ons. Hij heeft het zelfs verboden om je daar mee in te laten. Gelukkig geeft de bijbel wel aanwijzingen over de toekomst. Het Koninkrijk van God heeft daar alles mee te maken. Maar ook over de tijd voordat het Koninkrijk van God openbaar wordt staat er een en ander in de bijbel.

Jezus heeft een aantal dingen gezegd over die tijd. Het gedeelte waar dit in staat wordt ook wel 'Rede der laatste dingen' genoemd. Daar gaat deze bijbelstudie over.Ga naar Webpagina: De laatste dingen (deel 1)
Ga naar Webpagina: De laatste dingen (deel 2)
Ga naar Webpagina: De laatste dingen (deel 3)

Download PDF: De laatste dingen.pdf (PDF versie voor print)

Download GRATIS eBook: Hoe dichtbij is de toekomst? (voor eBook lezers)
Gaat de gemeente wel of niet door de grote verdrukking?

Dit is een onderwerp waar regelmatig vragen over gesteld worden. Op zich is dit niet een onderwerp waardoor je, als dit bestudeert, een betere realatie met God kunt krijgen. Toch is het belangrijk dat we een idee hebben of de gemeente door de grote verdrukking gaat of niet. Als je denkt dat iets je niet zal overkomen ben je er niet op voorbereid als het wel gebeurd. Dat is geen goede houding voor een christen. We moeten waakzaam zijn.
Degenen die beweren dat de gemeente niet door de grote verdrukking gaat noemen daar een aantal punten voor waarvan we er vier belangrijke van onderzoeken.Ga naar Webpagina: Gaat de gemeente wel of niet door de grote verdrukking?(herziene versie 2023)

Download PDF: Gaat de gemeente wel of niet door de grote verdrukking?.pdf (PDF versie voor print)
Wat is Gods plan met Israel?

wat is de verhouding: Israël-Gemeente?

Israël is een volk dat veel in de belangstelling staat. Veelal zijn het negatieve berichten die we horen of lezen. Het is werkelijk ongelooflijk hoeveel zo'n heel klein landje steeds maar weer in het nieuws komt.
Doordat we zoveel over hen horen, goede en minder positieve berichten, en doordat we daar allemaal onze mening over hebben, zou je bijna vergeten dat het niet alleen om mensen gaat, maar om het volk van God.
De Joden, die nu in Israël wonen, zijn slechts een klein deel van Gods volk. Het volk, zoals we dat uit de bijbel kennen is vele malen groter dan het volk zoals dat nu in Israël leeft. En God heeft met dat hele volk zijn plannen. Al die plannen staan in de bijbel. Plannen die langzaam aan steeds verder worden uitgewerkt.
Het is goed om met Gods plannen op de hoogte te zijn. In deze bijbelstudie bekijken we hoe zijn plannen zijn met betrekking tot Israël. Maar we gaan het ook hebben over hoe de gemeente, de kerk, zich verhoudt tot Israël.Ga naar Webpagina: Israël, het volk van de bijbel (deel 1)
Ga naar Webpagina: Israël, het volk van de bijbel (deel 2)
Ga naar Webpagina: Israël, het volk van de bijbel (deel 3)

Download PDF: Israël, het volk van de bijbel.pdf (PDF versie voor print)

Download GRATIS eBook: Wat is Gods plan met Israel? (voor eBook lezers)
Wie is de bruid van Christus?

Dat lijkt niet zo'n moeilijke vraag. Vrijwel iedere christen zal zeggen, dat is de gemeente.
Maar waarop is dat antwoord gebaseerd? En is het wel juist?

In deze bijbelstudie gaan we dat eens uitzoeken en ik denk dat het resultaat verrassend is.Ga naar Webpagina: De bruid van Christus (deel 1)
Ga naar Webpagina: De bruid van Christus (deel 2)
Ga naar Webpagina: De bruid van Christus (deel 3)

Download PDF: De bruid van Christus.pdf (PDF versie voor print)

Download GRATIS eBook: Wie is de bruid van Christus? (voor eBook lezers)
Wat is het nu, de Sabbat of de Zondag?

Als je serieus met de bijbel bezig bent, en zoekt naar Gods wil, dan kan het haast niet anders dan dat je jezelf afvraagt: Wil God dat ik zo christen ben als dat ik nu ben?
Je komt zoveel tegen in de bijbel wat je anders doet of denkt dan dat het er staat.

In de loop der eeuwen zijn er grote geleerden geweest die hebben vastgesteld dat de dingen zo gezien moeten worden zoals zij ze gezien hebben.
Toch is het nog niet zo lang geleden, dat bijvoorbeeld een Maarten Luther zich durfde te verzetten tegen die gevestigde orde. Met andere woorden: niet alles staat altijd zo vast als vaak gedacht wordt en je hebt je eigen verantwoordelijkheid om uit te zoeken hoe de zaak nu volgens de bijbel in elkaar zit.
Je doet dat natuurlijk met de kennis die je hebt en het licht wat God je wil geven.

Zo ben ik ook tegen het vraagstuk opgelopen waar deze studie over gaat. Bestudeer dit onderwerp ook eens en vraag aan God wat Hij van je verwacht. En doe dan dat waarvan je veronderstelt dat je God daar een plezier mee doet, net zoals een vader blij is over de reacties van zijn kind op de onderwezen levenslessen.Ga naar Webpagina: De sabbat of de zondag (deel 1)
Ga naar Webpagina: De sabbat of de zondag (deel 2)
Ga naar Webpagina: De sabbat of de zondag (deel 3)
In deel 3 worden 8 redenen onderzocht waarom christenen de zondag houden.

Download PDF: De sabbat of de zondag. pdf (PDF versie voor print)

Download GRATIS eBook: Wat is het nu, de Sabbat of de Zondag? (voor eBook lezers)
Parallellen in Daniël en Openbaring

Deze bijbel studie heb ik geheel herschreven. Nieuwe inzichten en aangepast aan deze tijd en met voor velen een verrassende conclusie.

Voor de één is een bepaalde bijbelstudie eenvoudig en voor de ander bijna niet te volgen. Het heeft veel met je algemene kennis van de bijbel te maken of je iets makkelijk vindt of niet, maar ook: hoelang ben je er al mee bezig.
Als we wat meer over verhoudingen tussen het Oude en Nieuwe Testament willen weten, dan zijn dat over het algemeen de wat pittiger bijbelstudies.
Als we er bovendien het boek Openbaring bij nemen is het al helemaal niet eenvoudig.
Omdat ik dat weet, heb ik geprobeerd dit onderwerp zo te behandelen, dat het voor de gemiddelde gelovige goed te volgen is. En als het je soms toch even tegenzit, ga dan gewoon weer een stukje terug en lees het nog eens rustig door. Meestal zal het dan wel duidelijker zijn.
In Daniël staan verschillende droomgezichten die erg interessant zijn. God geeft in die droomgezichten een beeld van de toekomst. Sommige onderdelen van die droomgezichten gaan over de korte termijn, dus over de tijd waarin Daniël leefde, andere gaan over de middellange termijn, dat was dus na de tijd van Daniël, maar weer vóór de tijd waarin wij leven. En weer andere gaan over de lange termijn, te tijd van het einde, de laatste dagen.
Het interessante is, dat er een grote gelijkenis is met het boek Openbaring. En daar gaat deze bijbelstudie over.

Om deze studie wat overzichtelijker te maken heb ik de teksten naast elkaar gezet op 'tekstenbladen'.Ga naar Webpagina: Daniël-Openbaring (deel 1)
Ga naar Webpagina: Daniël-Openbaring (deel 2)
Ga naar Webpagina: Daniël-Openbaring (deel 3)
Ga naar Webpagina: Daniël-Openbaring (deel 4)

Download PDF: Daniel_Openbaring.pdf (PDF versie voor print)

Download PDF: Tekstenbladen.pdf (PDF versie voor print. Erg handig om er naast te houden)

Download GRATIS eBook: Parallellen in Daniël en Openbaring (voor eBook lezers)
Duurt de Grote Verdrukking echt 7 jaar?

Je hoort overal praten over de Grote Verdrukking van 7 jaar.
Waar is dat idee op gebaseerd? Zou het kunnen zijn dat iedereen maar een ander napraat?
Tijd om het eens nader te bestuderen. Ik denk dat de uitkomst wel verrassend is.Ga naar Webpagina: Duurt de Grote Verdrukking echt 7 jaar?

Download PDF: Duurt de Grote Verdrukking echt 7 jaar? (PDF versie voor print)

Het probleem met de drie-deling in Openbaring

Het ligt er natuurlijk maar aan hoe je zo iets bekijkt. Voor de een is dit een probleem en voor de ander niet.
Ik heb er wel moeite mee om te geloven dat het grootste deel van Openbaring niet voor de gelovigen van toepassing is. Naast dit, min of meer gevoelsmatig probleem, denk ik dat er toch duidelijke aanwijzingen zijn dat er na hoofdstuk 4 van Openbaring toch ook nog gesproken wordt over dingen die gelovigen zullen meemaken terwijl zij nog op aarde zijn. Met andere woorden is de bedoelde drie-deling wel juist?Ga naar Webpagina: Het probleem met de drie-deling in Openbaring. (kleine studie)

Download PDF: Het probleem met de drie-deling in Openbaring.pdf (PDF versie voor print)

Download GRATIS eBook: Het probleem met de drie-deling in Openbaring (voor eBook lezers)
Wie zijn de zonen Gods in Genesis 6?

Dit is een intrigerend stukje in de bijbel. Er hangen geen grote dingen vanaf, maar toch wordt de vraag regelmatig gesteld. Daarom een kleine studie die duidelijk maakt wie die zonen Gods nu toch zijn.Ga naar Webpagina: Wie zijn de zonen Gods in Genesis 6? (kleine studie)

Download PDF: Wie zijn de zonen Gods in Genesis 6?.pdf (PDF versie voor print)

Download GRATIS eBook: Wie zijn de zonen Gods in Genesis 6? (voor eBook lezers)
De Komende Duizend Jaar

Als je op reis gaat naar een onbekende bestemming koop je reisgidsen en zoek je op het internet om zoveel mogelijk te weten te komen. Je verdiept je er in. Je verheugd je er op. Wij, christenen, maar ook ongelovigen, zijn ook op reis. De eerstvolgende bestemming is het duizendjarig rijk. Er heerst veel onbegrip over dit onderwerp, reden te meer om ons er eens in te verdiepen.Ga naar Webpagina: De Komende Duizend Jaar

Download PDF: De Komende Duizend Jaar.pdf (PDF versie voor print)

Wat de bijbel zegt over de Islam in de eindtijd

Deze artikelen zijn een vertaling van de video toespraken die Walid Shoebat, een voormalig Palestijns terrorist, die zich bekeerd heeft tot Jezus, heeft gepubliceerd.
Walid Shoebat is de auteur van o.a. het, in het Engels geschreven boek, "God's war on Terror". De artikelen zijn een samenvatting van wat er in dat boek wordt beschreven.
Met de enorme kennis die Walid Shoebat heeft van de Islam en de kennis die hij heeft opgedaan van de bijbel is het bijzonder leerzaam om te zien hoe hij uitlegt welke profetieën gaan over de Islam en de Antichrist in de eindtijd.
Profetieën die nu voor onze ogen aan het uitkomen zijn.

Volgens Keith Davis, directeur van het Forum for Middle Eastern Understanding (FFMU), de Walid Shoebat Foundation en Rescue Christians, is de grootste Holocaust uit de menselijke geschiedenis begonnen: die van de moslims tegen de christenen. Davis vreest dat van de circa 100 miljoen christenen in het Midden Oosten er zo'n 70 miljoen door moslims zullen worden vermoord.
Alleen al in 2012 werden 165.000 christenen enkel vanwege hun geloof vermoord. Deze eeuw werden miljoenen christenen in Syrië, Irak, Pakistan, Nigeria, Guinea, Soedan, Somalië, Egypte, Libië en andere, hoofdzakelijk islamitische landen vervolgd en uit hun huizen en woonplaatsen verjaagd.

Het wordt tijd dat wij, christenen, meer inzicht krijgen in wat er in de bijbel staat over deze dingen.Ga naar Webpagina: Wat de bijbel zegt over de Islam in de eindtijd
Wat de bijbel zegt over de Islam in de eindtijd (deel 1)
Wat de bijbel zegt over de Islam in de eindtijd (deel 2)
Wat de bijbel zegt over de Islam in de eindtijd (deel 3)
Wat de bijbel zegt over de Islam in de eindtijd (deel 4)
Wat de bijbel zegt over de Islam in de eindtijd (deel 5)
Wat de bijbel zegt over de Islam in de eindtijd (deel 6)
Wat de bijbel zegt over de Islam in de eindtijd (deel 7)
Wat de bijbel zegt over de Islam in de eindtijd (deel 8)
Wat de bijbel zegt over de Islam in de eindtijd (deel 9)
Wat de bijbel zegt over de Islam in de eindtijd (deel 10)
Wat de bijbel zegt over de Islam in de eindtijd (deel 11)
Wat de bijbel zegt over de Islam in de eindtijd (deel 12)
Wat de bijbel zegt over de Islam in de eindtijd (deel 13)

Download PDF: Wat de bijbel zegt over de Islam in de eindtijd.pdf. Alle 13 delen in 1 PDF (PDF versie voor print)

Download PDF: Wat de bijbel zegt over Amerika in de eindtijd.pdf. (PDF versie voor print)

Wat de bijbel zegt over Amerika in de eindtijd

Deze artikelen zijn een vertaling van de video toespraken die Walid Shoebat, een voormalig Palestijns terrorist, die zich bekeerd heeft tot Jezus, heeft gepubliceerd.
Walid Shoebat is de auteur van o.a. het, in het Engels geschreven boek, "God's war on Terror". In dit artikel beschrijft hij hoe het staat met Amerika in de eindtijd.Ga naar Webpagina: Wat de bijbel zegt over AMERIKA in de eindtijd


'Niet het Vaticaan, maar Mecca is Babylon'

Deze artikelen zijn een vertaling van de video toespraken die Walid Shoebat, een voormalig Palestijns terrorist, die zich bekeerd heeft tot Jezus, heeft gepubliceerd.
Walid Shoebat is de auteur van o.a. het, in het Engels geschreven boek, "God's war on Terror". Hij beschrijft uitgebreid waarom niet het Vaticaan maar Mecca Babylon is.Ga naar Webpagina: 'Niet het Vaticaan, maar Mecca is Babylon' (1) (NIEUW)
'Niet het Vaticaan, maar Mecca is Babylon' (2)


Download PDF: WS-Niet het Vaticaan, maar Mecca is Babylon (1-2).pdf. Beide delen in 1 PDF (PDF versie voor print)Tijdlijnen over de profetie van de 70 weken in Daniël

Er is op het ogenblik veel aandacht op het internet over de laatste week van Daniëls 70 weken.
Men is op zoek naar duidelijkheid over met name die laatste week.
Op deze website had ik daar al wat over geschreven. De laatste tijd begon ik steeds meer vragen te krijgen over de tijdlijn van die 70 weken.
Opnieuw begonnen met het zoeken naar antwoorden bracht me op interessante inzichten.Ga naar Webpagina: De Tijdlijn in de Zeventig Weken in Daniël

Download PDF: Tijdlijnen in de Zeventig Weken in Daniël.pdf (PDF versie voor print)

Wie is de 'Weerhouder' in 2 Tessalonisenzen 2 ?

Er is wat onduidelijkheid over wie de 'Weerhouder' is in 2 Thessalonisenzen 2.
Het is interessant om te zien of we er uit kunnen komen als we de bijbel lezen.Ga naar Webpagina: Wie is de "Weerhouder"?

Download PDF: Wie is de Weerhouder in 2 Tessalonisenzen 2 ?.pdf (PDF versie voor print)

Komt Jezus terug in 2030?

We leven aan het einde der tijden. Aan Daniël werd gezegd dat de kennis zal toenemen.
Er zijn profetieën die heel lang onduidelijk waren maar die nu meer duidelijk worden.
Eén van die profetieën wordt beschreven in Ezechiël 4.
De uitleg die onlangs gegeven werd is zo bijzonder dat de kans dat die niet juist is, bij kansberekening, een kans is van 1 op de biljoen. Heel interessant dus om die profetie met uitleg nader te bekijken.

Verder zijn er buitenbijbelse geschriften, zoals de Talmoed of van de geschiedschrijver Josephus, die dingen duidelijk maken. Er blijken vaak wonderbaarlijke dingen te gebeuren, buiten de bijbel om, die alleen kunnen gebeuren als Gods hand daarin aanwezig is.Ga naar Webpagina: Komt Jezus terug in 2030?

Download PDF: Komt Jezus terug in 2030.pdf (PDF versie voor print)

© BijbelOpen.org - Laurens Hoddenbagh